Werk met mij

Werk met mij

Tijdens een gesprek sta jij centraal. Ook al lijkt jouw verhaal op die van een ander, jij bent en blijft een uniek persoon met eigen ervaringen, talenten en voorkeuren.

 

Als je bij mij bent geweest zal je steeds meer energie, creativiteit en lichaamsbewustzijn ervaren. Je leert de signalen van je lichaam te herkennen en te plaatsen.

 

Dit herkennen van signalen zal gedurende het behandelingstraject waarschijnlijk steeds makkelijker worden, je wordt steeds meer bewust van jezelf.

Werkwijze

In een homeopathische behandeling sta jij centraal. Ook al lijken je klachten op die van een ander, je bent en blijft een uniek persoon met eigen ervaringen, talenten en voorkeuren. Het gesprek is er daarom op gericht om niet alleen een beeld van je klachten te krijgen , maar ook een beeld van jou als persoon. Want de fysieke, mentale en/of emotionele klachten zijn een uitdrukking van jou. Ik wil je dus graag leren kennen en zal je tijdens de consulten van alles vragen.
Eerste afspraak
Een doorverwijzing van een huisarts is niet nodig om een afspraak met mij te maken. Ruim voor onze afspraak, stuur ik je onderstaande korte vragenlijst. Neem deze vragenlijst goed door, zo ben je goed voorbereid op onze afspraak.
1. Wat is in het kort je hoofdklacht?
2. Wat is globaal je ziektegeschiedenis. Hierbij kun je denken aan kinderziekten, ongevallen en operaties. Maar ook chronische ziekten die gedurende je leven zijn ontstaan.
3. Welke medicatie gebruik je op dit moment?
4. Welke vaccinaties heb je gehad ?
5. Welke globale ziekten en klachten hebben je ouders en grootouders gehad?
De eerste afspraak duurt ongeveer 90 minuten. In dit gesprek vraag ik je om je klachten te vertellen, of je veranderd bent sinds de klachten, wat je interesses zijn, welke gebeurtenissen in je leven belangrijk zijn, etc. Ik zal ook vragen naar je energieniveau, je slaap, je reactie op voeding en of je nog koorts kunt maken. Het is in belang van je eigen gezondheid dat ik zo volledig mogelijke informatie krijg.
Na ons gesprek ga ik aan het werk om op basis van alle informatie een homeopathische middel te vinden dat bij jouw persoonlijke situatie past. Je krijgt het middel opgestuurd met een innamevoorschrift. Omdat geen persoon hetzelfde is, zal dat zeer waarschijnlijk een ander homeopathisch geneesmiddel zijn, dan dat iemand anders zou krijgen met dezelfde klachten.
Iedereen reageert op zijn eigen manier op een homeopathisch geneesmiddel. De ene persoon zal snel verbetering merken, terwijl bij iemand anders de verbetering heel geleidelijk verloopt. Deze verbetering is afhankelijk van de ernst van je klacht, hoe lang je de klacht al hebt en hoe vitaal je bent.
Vervolgconsult
  • Ongeveer 6 tot 8 weken na het eerste consult plannen we een vervolgconsult. Dit consult duurt ongeveer een uur. Daarin vertel je wat er veranderd is. Zijn je klachten afgenomen? Hoe voelde je dat? Ik zal goed vragen hoe jij je voelt en eventuele andere klachten met je doornemen.
  • Aan de hand van het gehele beeld maak ik weer een analyse van wat voor jou het beste is. Misschien pas ik het voorschrift aan, of krijg je een herhaalrecept. Het kan ook dat we wachten met nieuwe middelen omdat je lichaam nog zaken aan het verwerken is. Dan kunnen we beter wachten tot er een nieuw evenwicht ontstaat.
  • Afhankelijk van hoe het met je gaat, volgt weer een vervolgafspraak na 6 tot 8 weken.
  • Wanneer je gezondheid meer stabiel is en je klachten minder zijn of verdwenen, kunnen we 1 of 2 keer per jaar afspreken.
  • De totale duur van de behandeling is afhankelijk van je vitaliteit, de ernst van je klachten en hoe lang deze klachten al aanwezig zijn.
Iedereen is uniek
Juist persoonlijke kenmerken en opmerkelijke klachten of gewoonten zijn voor mij belangrijk om te weten. Op basis van dat soort informatie kan ik beter kiezen voor een specifiek homeopathisch geneesmiddel. Dit kunnen dingen zijn als: je hebt heftige pijn, maar de pijn verbetert door stevige druk uit te oefenen op de pijnlijke plaats. Of dat je eigenlijk het liefst altijd een muts op wilt hebben, ook in de zomer. Of je kunt absoluut niet tegen een slok koud drinken in je maag, want dan word je misselijk. Voor mij zijn dit belangrijke signalen! Denk dus niet dat je iets maar niet moet benoemen omdat het ‘raar’ is. Ten eerste: ik vind niets raar. En ten tweede: het helpt mij bij het kiezen van een juist middel.

De reguliere geneeskunde
Wellicht ben je ook in behandeling bij een huisarts of specialist. Of gebruik je al medicijnen, vitamines of crèmes voor jouw klachten. Vertel dit altijd aan mij, dan houd ik hier rekening mee. Vanzelfsprekend kun je de arts ook vertellen dat je een homeopaat bezoekt.
Als de klachten verbeteren kun je in overleg met je arts de medicatie verminderen of stoppen. Doe dit uitsluitend in overleg met je arts!
Als ik het idee heb dat je beter behandeld kan worden door een (huis)arts of een andere zorgprofessional, dan verwijs ik je door. Een goede behandeling en begeleiding vind ik heel belangrijk, en daarbij staat jouw gezondheid voorop!

Werken aan jezelf, daar pluk je de vruchten van.
Als je bij mij bent geweest zal je steeds meer energie, creativiteit en lichaamsbewustzijn ervaren. Je leert de signalen van je lichaam herkennen en te plaatsen. Dit herkennen van signalen zal gedurende het behandelingstraject waarschijnlijk steeds gemakkelijker worden, je wordt steeds meer bewust van jezelf. Deels komt dit door onze gesprekken en mijn specifieke vragen. Ook de homeopathische middelen helpen je hier natuurlijk bij.
Het homeopathisch medicijn, zorgvuldig gekozen, geheel op het unieke individu afgestemd, geeft een veilige stimulans om in een nieuwe balans te komen waardoor de uiting van de klacht, het signaal voor een dieperliggende disbalans, niet hoeft op te treden.